Monday, October 3, 2016

越南---岘港(Danang) 会安(Hoi An) 巴纳山(Bana Hills) 顺化(Hue)

岘港坐落在越南的中部,是一个海港城市,也是越南第三大都市。在岘港,我们参观了市中心,五行山与山茶半岛。会安,我们主要参观了会安古城---一个曾被法国与日本统治过的地区,已被列为世界文化遗产。巴纳山则是一个法国人开辟的避暑胜地,建筑以法式为主。至于顺化,它是越南古代的皇城地,哪里也有黄帝的皇陵。


岘港 (Danang)
 

 

 

 

 


会安 (Hoi An)
   

 

   

  

 


巴纳山(Baha Hills)
 


 

 

 

 


顺化 (Hue)

  
 


 

 

 


No comments:

Post a Comment